Førstehjælps kurser ved Røde Kors Ejby

Herunder kan I se de kurser i førstehjælp som afholdes af Røde Kors Ejby afdelingen. Vi tilbyder både kurser for private og for virksomheder.

 

Færdselsrelateret førstehjælp

  • Varighed: 8 timer
  • Pris: 550 kroner
  • Beskrivelse: Kurset består af hjerte-lunge-redning og færdselsrelateret førstehjælp. I forbindelse med den færdselsrelaterede del gennemgås en række forskellige situationer i trafikken. Gennemgangen gør dig i stand til at handle ved større og mindre færdselsrelaterede ulykker. Kurset er adgangsgivende for indstilling til køreprøve.

 

Aktivitetsleder for førstehjælp:
Ruben Broe Christiansen
23 72 39 39

Tilmeldingen her:
www.rodekors.dk/foerstehjaelp/koerekort